- من در سحر گاه 15 آبان سال 1361در تهران بدنیا آمدم.

- الان فارغ التحصیل رشته آمار هستم.

- من با دست چپم راحت تر  می نویسم.

- از رنگ سبز و آبی خوشم میاد.

- آلبوم عکسهای خودم آلبوم(1)- آلبوم (2)